ewery - คำอธิบาย

posted on 09 Jul 2010 01:04 by ameba

บางการกระทำ ไม่ต้องมีคำพูดอะไรมาอธิบาย

เจตนามันก็รู้ๆกันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไร

 

บางครั้งแค่บอกมาตรงๆ ไม่ต้องหาข้ออ้าง

มันยังจะดูดีซะกว่า

 

จริงๆนะ :-)

   

Comment

Comment:

Tweet

ก็จริง ^^

#1 By Tide on 2010-09-25 09:50